Projecte Educatiu

Imatge1-225x300• Entenem l’educació com un procés de desenvolupament global, que té en compte tan la dimensió individual com social de l’alumnat, en el que l’infant és el protagista del seu aprenentatge.

• Potenciem els valors de solidaritat, cooperació, responsabilitat i tolerància.

• Fomemtem l’adquisició d’hàbitsd’autonomia, convivència i treball.

• Realitzem activitats que ajuden als nens i nenes a pensar per si mateixos, i a ser un membre actiu de la seva comunitat.

• Participem en els programes:
– Filosofia 3-12.
– Agenda 21 escolar.
– Reutilització i socialització de llibres de text i material complementari.
– Dinamització de biblioteques escolars.

• Treballem en grups reduïts en diferents aprenentatges.

• Mantenim l’especialista de plàstica, donant molta importància a l’expressió artística dels infants.

• Realitzem sortides i activitats per ampliar i completar els diferents aprenentatges (audicions, teatre, museus, natura, atletisme, colònies, festes populars…).

• Els alumnes grans ajuden als més petits com a “padrins de lectura”.

• Elaborem la revista “T de Turó” com a eina d’aprenentatge dels alumnes i informació a les famílies.

Documents del PEC:

PEC

Normes d’Organització i Funcionament.